EBYÜ en az 60 KPSS puan ile işçi alım ilanı! Müracaatlar ne vakit bitiyor?

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. hususunun (B) fıkrası uyarınca Programcı, Ofis Çalışanı, Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi, Kolay Bakım Tamir Çalışanı ve Paklık Vazifelisi kadrolarına işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, adaylardan en az 60 KPSS puan kuralı arıyor. Müracaat kuralları ve biçimine ait merak edilen tüm ayrıntılar ise detayları ile birlikte yayınlanan ilan ile paylaşıldı. 

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi işçi alımı müracaatları 30 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 22 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi 24002 Merkez/ERZiNCAN adresinde yer alan Üniversite Personel Daire Başkanlığı’na müracaat formu ve gerekli evraklar ile birlikte Şahsen yahut posta yoluyla müracaatlarını tamamlamaları gerekiyor.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

 • Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş “Başvuru Formu”, (Başvuru formu ile kılavuz Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır.)

 • Özgeçmiş,

 • 2020 KPSS Sonuç Dokümanı,

 • 1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

 • e-Devlet üzerinden alınan İsimli Sicil Evrakı,

 • e-Devlet üzerinden alınan İkametgâh Evrakı,

 • e-Devlet üzerinden son 15 gün içerisinde alınan Askerlik Durum Evrakı (erkek adaylar için),

 • e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Cüzdanı Sureti yahut kimlik evrakının ön yüzünün fotokopisi,

 • e-Devlet üzerinden alınan Mezun Evrakı, (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Konseyi Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir evrak müracaat formuna eklenmelidir.)

 • Sertifika/belge istenilen konumlar için ilgili dokümanın aslı yahut onaylı sureti,

 • Tecrübe istenilen durumlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü, (SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan evraklar kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile deneyim istenilen durumun uyumlu olması kuraldır.)

 • Programcı unvanlı durum için; YDS yahut dengi yabancı lisan dokümanı. (En az “D” düzeyinde)

 • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi durumu için; Geçerli özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı, (Son müracaat tarihi itibariyle geçerlilik mühletinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik vazifelisi kimlik kartının bulunması gerekmektedir.)

 • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi konumu için; Sıhhat kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir evrak,

 • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi durumu için; Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel mahzuru, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi pürüzler bulunmadığına dair sıhhat beyanı. (Beyan formuna https://personel.ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet yahut Üniversite hastanesinden “Koruma ve Güvenlik Vazifelisi Olabilir.” ibaresinin bulunduğu sıhhat raporu istenecektir.)

 • Destek Çalışanı (Temizlik Görevlisi) konumu için; Paklık misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi mahzurları bulunmadığına dair sıhhat beyanı. (Beyan formuna https://personel.ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet yahut Üniversite hastanesinden “Temizlik İşçisi Olabilir.” ibaresinin bulunduğu sıhhat raporu istenecektir.)

BAŞVURU KURALLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak. Ek-1 3

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. husus kararları gizli kalmak kaydı ile çalışmaya ve misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek beden yahut akıl hastalığı ile mahzuru bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet yahut Üniversite hastanesinden alınacak sıhhat raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

ç) Türk Ceza Kanununun 53. unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.

d) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

e) Çeşitli tarihlerde çıkan Kanun Kararında Kararnameler uyarınca kamu misyonundan çıkarılmamış olmak.

f) 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanına (KPSS) girmiş olmak; lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan çeşidi dikkate alınacaktır.

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.