JGK en az 50 KPSS puan ile 7 bin 500 işçi alımı! İşte takımlar ve müracaat ayrıntıları

Jandarma Genel Komutanlığı, ‘2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Kontratlı Uzman Erbaş Temini için kılavuz yayınladı. En az lise mezunu adaylar ortasından 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7.500 kontratlı uzman erbaş (erkek) alımı yapacak olan kurum, adaylardan en az 50 KPSS puan koşulu arıyor. İşte müracaat koşulları ve merak edilen öteki tüm ayrıntılar….

BAŞVURU HALİ VE TARİHİ

Jandarma Genel Komutanlığı  7.500 işçi alımı müracaatları 12 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 26 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar müracaatları https://vatandas.jandarma.gov.tr/ptm/giris yahut E devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 • 2023 yılı Kontratlı Uzman Erbaş teminine yönelik müracaat yapacak;

 • (1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile müracaat yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar müracaat yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ilişkin KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

 • (2) Mesleksel nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, müracaat kılavuzunda belirtilen asıllara nazaran imtihanlara çağrılacaktır.

 • (3) Müracaat yapacak adaylar tahsil düzeylerine nazaran TEK TERCİH yapabileceklerdir.

 • Nüfus kaydına nazaran müracaat yapılan yılın Ocak ayının birinci günü (01 Ocak 2022) prestijiyle yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) – 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri ortasında doğanlar]

 • Askerlik hizmetini yapma kaidesi aranmamaktadır. Lakin, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak vazife yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik dokümanından seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

 • Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak, 

 • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin birinci günü (12 Eylül 2022) itibariyle, (27) yaşını bitirmemiş ve terhisinin üzerinden beş yıldan fazla müddet geçmemiş olmak (12 Eylül 2017 tarihi ve sonrasında terhis olmak.), 

 • Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl vazife yapmış, müteakip mukavele müddetleri içerisinde ve 01 Ocak 2022 tarihi prestiji ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 2003 (dahil) – 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri ortasında doğanlar] (Adaylar gelirken birinci kontrat tarihi, kontrat bitiş tarihi ve yeni mukavele tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.)

 • Seçme imtihanlarını muvaffakiyet ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak [Yönetmeliğin 23’üncü unsuru kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen temeller çerçevesinde (Komando Sıhhat Yeteneklerini Karşılayan] “UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sıhhat heyeti raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler)

 • En az 167 cm ve en fazla 210 cm uzunluğunda olmak şartıyla, kilosu müracaat kılavuzdaki boykilo tablosunda oranları belirtilen bedeller içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, tartı ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

 • Sağlık yönetmeliği kararları nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; rastgele bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Kıyı Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış yahut çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, (Bu konuda yanlış yahut eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların süreçleri temin faaliyetinin hangi evresinde olursa olsun sonlandırılacaktır.) 

 • J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzman jandarma yahut uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

 • Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse yahut affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen kabahatler ile kolay ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, palavra yere tanıklık, palavra yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, bayan yahut erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri natürel mukarenet, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı yahut erdem ve haysiyeti kırıcı cürümler ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma kabahatleri ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat, isyan hatalarından ötürü veya 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci hususunda yazılı kabahatlerden mahkûm olmamak,

 • Taksirli kabahatler hariç olmak üzere öbür cürümlerden otuz (30) günden daha fazla periyodik hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

 • Taksirli cürümler nedeniyle altı (6) ay yahut daha fazla müddet ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

 • Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren yahut askerliğin onur ve haysiyeti ile bağdaşmayacak aksiyonlarda bulunanlar ile tavır ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

 • Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında form bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, bedeninin daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, bedeninin rastgele bir yerinde kendine ziyan verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

 • Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik üzere konuşma özrü bulunmamak,

 • Yukarıdaki kurallara ek olarak kontratlı uzman erbaş temini için müracaat kılavuzunda belirtilen özel kaideleri sağlamak.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.