İşte tarımın dört yıllık yol haritası

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planı’nı açıkladı. Önceliğin iklim değişikliği ve yarattığı sorunlarla mücadeleye verildiği planda, çevresel desteklerin artırılması, su verimliliğinin sağlanması, tarımsal nüfusun gençleşmesi yönünde çalışmalar yürütülmesi gibi başlıklar yer aldı.

Stratejik tarım planında şu noktalara dikkat çekildi:

GENÇ TARIM NÜFUSU ŞART

“İklim değişikliğinin getirdiği sonuçlarla ilgili önlemler alınacak. Toprağın korunması, verimli kullanılması sağlanacak. Su kaynakları miktar ve kalite olarak korunacak. Bakanlık yeniden yapılandırılacak ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzı, gıda ve yem güvenilirliği sağlanacak. Kırsal alanlarda yaşam kalitesi, refah seviyesi artırılacak. Planlı bir tarım sektörü oluşturulacak. Erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzı olacak. Çiftçilik toplumda itibar ve eğitim açısından dezavantajlı meslekler arasında yer alıyor ve tarımsal nüfus yaşlanıyor. Tarımsal nüfusun gençleşmesi için çalışma yapılacak. Dikey tarım için mevzuat oluşturma üzerinde çalışılacak.

MARKA ÜRÜNLER GELİYOR

Türkiye’nin marka olabilecek geleneksel ve yöresel ürünleri var. Bunlar üzerinde çalışma yapılacak. Doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitlilikte yaşanan kayıpların azaltılması sağlanacak. İklim değişikliğinin etkisiyle su kaynaklarında azalma yaşanıyor. Hatalı ve aşırı su kullanımından kaynaklanan sorunlar aşılacak. Yer altı ve yer üstü sularının kirlenmemesi için tarımsal faaliyetlerde aşırı gübre ve ilaç kullanımı yapılmayacak. Su verimliliği seferberliği kapsamında eğitimler gerçekleştirilecek.

Daha fazla alanın sulanabilmesi için planlı üretim ve kapalı modern bireysel sulama sistemleri desteklenecek. Kirliliği önlemeye yönelik eylem planları hazırlanarak uygulamaya geçirilecek. Mevcut çevresel destekler artırılacak.

SIFIR ATIK FARKINDALIĞI

Gıda kaybı ve israfının önlenmesi ve sıfır atık farkındalığının topluma kazandırılması sağlanacak. Üreticilerin üretim ve hasat esnasındaki kayıplarını da minimuma indirmek için denetim ve eğitim faaliyetleri yapılacak.

Gıda fazlası ve atığının yeniden değerlendirilmesi sağlanacak. Bütün sektörlerde su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren mevzuat çalışması yapılacak. Su verimliliğine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek. Kurumlar arası işbirliği konularının belirlenerek ortak çalışmalar yapılacak.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx